Project Description

På ett inspirerande och kreativt sätt lär vi oss sångens konst från grunden till avancerad nivå tillsammans med våra engagerade pedagoger. Kursen ges i våra egna lokaler eller på elevens skola om förutsättningar finns.